بزرگترین فرش خاکی جهان در ساحل جزیره هرمز رونمایی شد

پنجمین فرش خاکی جزیره هرمز به عنوان بزرگترین فرش خاکی جهان که با استفاده از خاک های رنگی این جزیره طراحی شده،

جمعه ۲۵ بهمن ، در مساحت هزار و ۶۰۰ متر مربع و با استفاده از خاک های رنگی جزیره هرمزدر این جزیره رونمایی شد.

پنجمین فرش خاکی جزیره هرمز به عنوان “داماهی” با استفاده از خاک‌های رنگی جزیره هرمز توسط هنرمندان هنر محیطی

استان هرمزگان طراحی شده.

از افسانه های محلی و فرهنگ شفاهی مردم هرمزگان چنین برمی آید که “داماهی” نام ماهی عظیم الجثه ای بوده که در

هنگامه‌ گرفتاری‌ها به یاری مردمان بومی جنوب می‌شتافته‌ و برای توصیف این موجود اساطیری از چهار روایت، مبتنی بر عناصر

چهارگانه (آب، باد، خاک و آتش) استفاده شده که این موارد پایه طراحی پنجمین فرش خاکی هرمز

قرار گرفته است.

» تور جزیره زیبای هرمز

.

.

0102030405

.

.

» تور جزیره زیبای هرمز

.

.