اولین و تنها مزرعه‌ی پرورش کروکودیل در ایران

بانویی که کروکودیل پرورش می‌دهد!

 

مژگان روستایی را باید شیر زن ایران زمین نامید، بانویی که کروکودیل پرورش می‌دهد.

مژگان روستایی مدیرعامل اولین و تنها مزرعه‌ی پرورش کروکودیل در ایران می‌گوید:

«کروکودیل موجودی بسیار بافکر، صبور، سریع و البته کمی خشن است».

در مزرعه “نوپک” در جزیره هنگام حدود ۳۵ کروکودیل نگهداری می‌شوند.

 

 » تور جزیره هنگام

 

 

 

nopak nbc03

nopak nbc01

nopak nbc02

nopak nbc04

 

» تور جزیره هنگام